LED恒流触摸调光

2天前

简介:LED触摸调光灯,输入15-25V,

开源协议: CC-BY-NC 3.0

描述

IMG_20200110_110124.jpg触摸调光,已经做出来可以用的,我是12V供电,恒流约1A,体积小

文档

PCB_2020-05-23_16-01-47

在编辑器中打开

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity BOM_Manufacturer Part BOM_Manufacturer BOM_Supplier BOM_Supplier Part
1 47uH L1 IND-SMD_L12.0-W12.0 1 SMRH127-470M(f) Shenzhen Zhenhua Fu Elec LCSC C241237
2 0.25/NC R5 RES-SMD_L6.4-W3.2 1 RLP25JEER250 TA-I Tech LCSC C163060
3 0.25 R4 RES-SMD_L6.4-W3.2 1 RLP25JEER250 TA-I Tech LCSC C163060
4 220uF C6 CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD 1 EGT227M1EE11RRS0P Man Yue Tech Holdings LCSC C238354
5 GREEN LED1 LED0805-R-RD 1 TJ-S2012SW8TGLC6B-A5 TOGIALED LCSC C192320
6 12V/IN DC1 DC-IN-TH_DC-0440-2.5A-2.0 1 DC-0440-2.5A-2.0 XKB Enterprise LCSC C381118
7 SS14 D1 SMA_L4.4-W2.8-LS5.4-R-RD 1 SS14-LTP Micro Commercial Components LCSC C78574
8 PT4115 U3 SOT-89-5 1 PT4115EE89E PowTech LCSC C126161
9 LED- P3 HDR-TH_1P-P2.54-V-M 1 Header-Male-2.54_1x1 ReliaPro LCSC C81276
10 PAD P2,P4 HDR-TH_1P-P2.54-V-M 2 Header-Male-2.54_1x1 ReliaPro LCSC C81276
11 LED+ P5 HDR-TH_1P-P2.54-V-M 1 Header-Male-2.54_1x1 ReliaPro LCSC C81276
12 H1 P1 HDR-TH_1P-P2.54-V-M 1 Header-Male-2.54_1x1 ReliaPro LCSC C81276
13 AMS1117-3.3 U1 SOT-223_L6.7-W3.5-P2.30-BR 1 AMS1117-3.3 Youtai Semiconductor Co., Ltd. LCSC C347222
14 SGL8022W U2 SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1 SGL8022W SIGMA LCSC C81650
15 104 C5 C0805 1 GRM21AR72E222KW01D Murata Electronics LCSC C415382
16 106 C1 C0805 1 GRM21AR72E222KW01D Murata Electronics LCSC C415382
17 475 C3 C0805 1 GRM21AR72E222KW01D Murata Electronics LCSC C415382
18 103 C2,C4 C0805 2 GRM21AR72E222KW01D Murata Electronics LCSC C415382
19 1K R6,R1 R0805 2 ERJ6GEYJ335V PANASONIC LCSC C413238
20 47K R2 R0805 1 ERJ6GEYJ335V PANASONIC LCSC C413238
21 20 R3 R0805 1 ERJ6GEYJ335V PANASONIC LCSC C413238

展开

工程成员

工程附件

登录注册之后才可以进行评论操作
工程所有者当前已关闭评论
征集令发布者当前已关闭评论
全部评论 0

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 0755 - 2382 4495
 • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 立创EDA微信号

  easyeda

 • QQ交流群

  664186054

 • 立创EDA公众号

  lceda-cn