MINI USB HUB

1年前

简介:小尺寸的SL2.1A方案1转4USB HUB

开源协议: Public Domain

描述

使用USB PAD作为USB IN,因USB接口至少需要2MM厚度,故打板时选板厚1.6MM的朋友请制作时手动垫高USB公口。PS:鬼才方法:垫SIM卡有奇效 参考原理图:https://oshwhub.com/li-chuang-zhi-neng-ying-jian-bu/sl2-1a-fang-an-yan-zheng-ban, 图: 未标题-1.png未标题-1.png33FBBA3297A34B4C4F23DDF94E183E91.jpg

BOM

ID Designator Footprint Quantity BOM_Manufacturer Part
1 U1 SOP-16_150MIL 1 SL2.1A
2 C3 0603 1 UMK107B103KAHT
3 C6,C8,C7 CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD 3 EWH1EM221E12OT
4 X1 HC-49S_L11.4-W4.8 1 X49SM12MSD2SI
5 USB1,USB2 USB-A-TH_8P-P2.00-V_FUS208-FDBW3K 2 FUS208-FDBW3K
6 C1 0603 1 0603B105K250NT
7 C2,C4 0603 2 0603X106K100NT
8 USB0 USB_PCB 1 USB_Pad
9 R1 0603 1 0603WAJ0000T5E

展开

工程成员

工程附件

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn