QC2.0诱骗20V 笔记本电脑供电器

7个月前

简介:诱骗QC2.0充电器输出20V给笔记本供电

开源协议: CC-BY-NC-SA 3.0

描述

基于 https://oshwhub.com/null000/QC2.0you-pian-qi 改动,打板测试中

素材配布: g,q.png

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity BOM_Manufacturer Part BOM_Manufacturer BOM_Supplier BOM_Supplier Part
1 20V OUT CN1 CONN-TH_2P-P3.81_DB2EVC-3.81-2P-BK 1 DB2EVC-3.81-2P DIBO LCSC C395686
2 100nF C2,C1 C0603 2 0603B104K500NT FH(Guangdong Fenghua Advanced Tech) LCSC C435275
3 74HC4052PW,118 U5 TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL 1 74HC4052PW,118 Nexperia LCSC C5646
4 TYPE-C IN USB1 USB-C-SMD_TYC-302-16 1 TYC-302-16 XUNPU LCSC C381477
5 IMP809TEUR/T U6 SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR 1 IMP809TEUR/T IMP LCSC C7895
6 1M R1,R6 R0603 2 RS-03K1004FT FH LCSC C136593
7 10K R4,R2 R0603 2 ETCR0603F10K0K9 ResistorToday LCSC C365375
8 120Ω FB1 L0603 1 FCM1608KF-121T06 TAITEC LCSC C155064
9 1uF C3 C0603 1 0603B105K250NT FH LCSC C59302
10 43.2K R5 R0603 1 RCT0343K2FLF HKR LCSC C178067
11 AMS1117-3.3 U1 SOT-223_L6.5-W3.5-P2.30-LS7.0-BR 1 AMS1117-3.3 SLKORMICRO Elec. LCSC C426566
12 LMV331 U7 SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BR 1 LMV331QDBVRQ1 TI LCSC C129986
13 1.1K R3 R0603 1 0603WAF1101T5E UniOhm LCSC C22764

展开

工程成员

工程附件

登录注册后才可以进行评论操作
工程所有者当前已关闭评论
征集令发布者当前已关闭评论
全部评论 5

Giftina

@Zyilin98  PD的话就是另外一个方案了,这个是QC2.0

2020-06-30 11:39:20

Zyilin98

不应该诱骗的pd协议吗
为什么是qc协议

2020-06-29 15:46:11

CrazySuiJi

UP主测试成功了吗? 我看你上个项目QC那个有人说实验失败了

2020-05-02 19:36:39

Giftina

@Yiukam  我问你支持不支持,你是支持的

2020-04-14 20:07:53

Yiukam

太暴力了紫薯布丁紫薯布丁

2020-04-14 18:31:47

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 0755 - 2382 4495
 • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 立创EDA微信号

  easyeda

 • QQ交流群

  664186054

 • 立创EDA公众号

  lceda-cn