24V4A (开关电源)

3个月前

简介:开关电源24V4A

开源协议:

 • 157
 • 2
 • 2

描述

谢谢大家支持  如果你正在找开关电源,便直接拿走。

文档

开关电源(改版)

在编辑器中打开

PCB_2020-06-13_09-35-57

在编辑器中打开

PCB_2020-06-14_00-05-50

在编辑器中打开

开关电源24V4A

在编辑器中打开

开关电源24V2A

在编辑器中打开

12V电源板 copy

在编辑器中打开

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity
1 2.2nF Y1 Y1 1
2 R1 R1 RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6 1
3 2P端子 U4,U5 VH3.96-3P2 2
4 MBRF20150C D3 双向二极管 1
5 510Ω R4 RES-TH_BD2.2-L6.5-P10.50-D0.6 1
6 4.7K R2 RES-TH_BD3.0-L9.5-P13.50-D0.6 1
7 22nF C2 CAP-6*10*3.5 1
8 100nF CX1 CB15MM 1
9 NTC RT1 Y1 1
10 470uF C8,C4 CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD 2
11 变压器 T2 高频变压器2 1
12 10Ω R11,R12,R13,R14 0603_R-S 4
13 UU10.5-5mH LF1 UU9.8 1
14 1A F1 FUSE-TH_BD4.0-L11.0-P15.00-D0.6 1
15 1K R15 R1206 1
16 470K R7,R8 R0603 2
17 SEBT8050 U3 SOT-23-3_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.9-BR 1
18 15Ω R6 R0603 1
19 27Ω R10 R0603 1
20 1k R20,GG R0603 2
21 LTV-817-A U2 DIP-4_L4.6-W6.5-P2.54-LS7.6-BL 1
22 UNPF8N65 Q1 111 1
23 10uF C3 CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD 1
24 3K R3 RES-TH_BD2.2-L6.5-P10.50-D0.6 1
25 1N4007W D6,D4 SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD 2
26 CR6850D U1 DIP-8_L9.3-W6.4-P2.54-LS7.6-BL 1
27 470uH L1 IND-TH_BD9.5-P5.00-D0.7 1
28 1N4007 D2 DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.9-RD 1
29 1k R18,R16,R17,R19 R0805 4
30 0.1u C5,C7,C9 C0402 3
31 10K R5,R**,R* R0603 3
32 GBU1010 D1 KBP307 1
33 100uF C1 100UF450/25*25 1

展开

工程成员

工程附件

登录注册之后才可以进行评论操作
工程所有者当前已关闭评论
征集令发布者当前已关闭评论
全部评论 2

JINGKK

@ass@ass_变压器型号  你看封装

2020-07-02 12:55:14
回复

ass_m

大哥用什么型号的变压器啊 随便拆一个??????

2020-07-01 16:26:44
回复

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 0755 - 2382 4495
 • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 立创EDA微信号

  easyeda

 • QQ交流群

  664186054

 • 立创EDA公众号

  lceda-cn