[QmeryHDHN][4串高压便携多功能移动电源]

2天前

简介:一款多功能4串移动电源! 内部编号LM520_PB4SQCMHD_T1

开源协议: CC-BY-NC-SA 3.0

 • 53
 • 0
 • 3

描述

使用IP3255AAV作为电池组保护板


使用EUP3467,一款内置CCCV的宽电压范围输入的DCDC芯片作为电池组充电电路,最大充电电流4A


保护板过流检测不超过10A,2.7V欠压保护,4.25V过充保护


独特的电池+保护+放电电路PCB设计


此工程为持续更新的工程,敬请期待!

(以上为5-23首测留言)5-24更新:关于充电速度方面的设定出现了一点疑问,正在排查,主要是充电电流不够大, 另外关于该移动电源的结构设想是 PCB+铜柱层叠+亚克力侧面镶嵌,每层PCB的外观一样,然后将需要的功能在PCB上布局 堆叠实现最终的目的IMG_20200523_232617.jpgIMG_20200523_232600.jpgIMG_20200523_232608.jpg

文档

保护电路+充电电路

在编辑器中打开

[首发版]保护+充电电路PCB

在编辑器中打开

电池支架PCB

在编辑器中打开

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity BOM_Manufacturer Part
1 22K R1 R0603 1 0603WAF2202T5E
2 3.7V锂电池 B2,B1,B3,B4 NONE 4 New SchematicLib
3 47pF C10 C0603 1 0603N470G500CT
4 EUP3467AWIR1 U2 SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP 1 EUP3467AWIR1
5 2M R12 R0603 1 0603WAF2004T5E
6 B540C-13-F D1 SMC_L6.9-W5.9-LS7.9-RD 1 B540C-13-F
7 0.03 R15 R1210 1 RTT12R030FTP
8 IP3255AAV U1 TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL 1 IP3255AAV
9 100nF C2,C1 C0603 2 0603B104J500NT
10 1K R18 R0603 1 SY0603JN1KP
11 1M R11 R0603 1 0603WAF1004T5E
12 100nF C12,C9 C0603 2 CL10B104KC8NNNC
13 5.1K R14,R2 R0603 2 0603WAJ0512T5E
14 33K R19 R0603 1 0603WAF3302T5E
15 1K R9,R8,R13 R0603 3 0603WAF1001T5E
16 100K R20 R0603 1 PTFR0603B100KN9
17 28K R16 R0603 1 RC0603FR-0728KL
18 100 R7,R5,R6,R4,R3 R0603 5 CR-03FA7--100R
19 2K R17 R0603 1 0603WAF2001T5E
20 0.022 R10 RES-SMD_L6.4-W3.2 1 RLP25JEER022
21 47nF C11 C0603 1 0603B473K500NT
22 220uF C7,C8 CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD 2 220uf/35V
23 1uF C6,C5,C4,C3 C0603 4 0603X105K250CT
24 DC005-2.0MM DC1 DC-IN-TH_DC005 1 DC005-2.0MM
25 68uH L1 IND-SMD_L13.8-W12.6_MHCC12050 1 TMAX-1365-680-M
26 NCEP6020AS QOUT,QIN SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL 2 NCEP6020AS

展开

工程附件

登录注册之后才可以进行评论操作
工程所有者当前已关闭评论
征集令发布者当前已关闭评论
全部评论 0

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 0755 - 2382 4495
 • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 立创EDA微信号

  easyeda

 • QQ交流群

  664186054

 • 立创EDA公众号

  lceda-cn