DL18-0615 高精度VFD时钟

简介:基于STM32G0的VFD时钟

开源协议: CC-BY-NC-SA 3.0

发布时间:2021-06-20 00:29:35
 • 3k
 • 4
 • 31
描述

EEI TECHNOLOGY VFD Series DL18-0615 TCXO时钟

 • 和某JS卖199的是同款。
 • 使用高精度低成本的TCXO RTC ,年误差低至半分钟以下。
 • 改进过的Cuk供电方案,可以使用Boost芯片而不必用LM2611,以降低制作成本,并且功耗更低。
 • 动态刷新效果(数字刷新会产生连贯的变化)。
 • 功能不多,但咱用的是V!!!F!!!D!!!,好看就完事了。
 • 调整时间的方法:按下设置键,此时会跳转到时间设置界面,按选择键进行换位操作,按上下键以加减数值,最后按选择键直至全部数字闪烁,此时再按下设置键,时间设置完毕。
 • 程序烧录方法:使用STLINK UTILITY(点击下载之后按复位,不然会连接不上)。
 • 当然,大家也可以购买我们的成品或者套件,购买链接:(点击此处购买),感谢支持!
 • 屏幕非常便宜,可以找作者获取,付邮费就免费送(限1pcs)。

注意

 • 颜色可以通过滤光板来改变(蓝光就用蓝色滤光板,要显示白光就用酒红色滤光板,但亮度会衰减)。
 • 此项目仅供个人DIY以及学习之用,禁止任何商业行为(公开贩卖工程文件,成品),稍加修改(如去掉LOGO)并贩卖也是不允许的。

装配说明

所需材料:

 • 1x主板 1x滤光板 1x面板 1x背板 4x 6x6键帽
 • 4x M3 12+6铜立柱 4x M3 8+6 铜立柱
 • 4x M3 5MM 空心铜柱 4x M2 螺母
 • 4x M3 6MM螺丝  4x M2 6MM螺丝

image.png

 • 安装滤光板,使用M2螺丝螺母。

image.png

image.png

 • 安装12MM铜立柱

image.png

image.png

 • 将前面板与主板连接

image.png

 • 在主板背面安装8MM铜立柱。

image.png

 • 安装键帽

image.png

 • 安装背板,使用5MM空心螺柱

image.png

组装完成!


效果展示

image.png


image.png

image.png

演示视频

设计图

EPC-INBM32V0615CT

在编辑器中打开

EPC-INBM32V0615CT

在编辑器中打开

EPC-INBM32V0615CT_PACK2

在编辑器中打开

EPC-INBM32V0615CT_PACK3

在编辑器中打开

EPC-INBM32V0615CT_PACK4

在编辑器中打开
ID Name Designator Footprint Quantity
1 CR1220-2ZX BT1 BAT-SMD_CR1220-2ZX 1
2 105/16V C1,C10 C0603 2
3 220u/10V C2,C3 EC_CAP_6X5.3 2
4 104 C4,C17,C24 C0603 3
5 106/25V C5,C6 C0805 2
6 105/100V C7 C1206 1
7 105 C8,C19,C20 C0603 3
8 47u/35V C9 EC_CAP_6X5.3 1
9 106 C11,C21 C0603 2
10 106/6.3V C12,C13,C22,C23 C0603 4
11 104/16V C14 C0805 1
12 106/16V C15,C26 C0805 2
13 104/50V C16 C0805 1
14 104/16V C18 C0603 1
15 105/50V C25 C0805 1
16 SS14 D2 SMA_L4.3 1
17 SS14 D3,D5,D6 SMA_L4.3 3
18 SBAV70WT1G D4 SOT-23-3L_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BL 1
19 BZT52-C5V1J D7 SOD-123S_L2.8-W1.8-LS3.7-RD 1
20 XH2.54-2P H1 CONN-SMD_2P-P2.54_XH2.54-2AB 1
21 HDR-M-2.54_1x5 J2 HDR-M-2.54_1X5 1
22 10uH_0630 L1,L2 IND-SMD_L7.0-W6.6_FXL0630 2
23 10uH/0650 L3 IND-SMD_L7.0-W6.6_FXL0630 1
24 10R R1 R0603 1
25 51K R2,R3,R11,R17 R0603 4
26 3K R4,R5 R0603 2
27 20K R6 R0603 1
28 5.1K R7,R8,R12,R13 R0603 4
29 91K R9 R0603 1
30 2K R10 R0603 1
31 10K R14 R0603 1
32 18K R15 R0603 1
33 2.2K R16 R0603 1
34 SKRPABE010 SW1,SW2,SW3,SW4 SW-SMD_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS8.6 4
35 SKRPABE010 SW5 KEY-SMD_4P-L4.2-W3.2-P2.20-LS4.6 1
36 EEI_TECHNOLOGY_LOGO U1 EEITECHNOLOGY_LOGO 1
37 HX3608 U2,U3 SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR 2
38 ME6219C33M5G U4 SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BR 1
39 LMV321 U5 TSOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-TL 1
40 ME6211C33M5G U6 SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BR 1
41 DL18-0615 U7 DL18-0615 1
42 HT16512/PT6312 U8 TQFP44-0.8-9.6X9.6MM 1
43 RX8025T-UC U9 SOIC-14_L10.1-W5.0-P1.27-LS7.4-BL 1
44 STM32G030F6P6 U10 ETSSOP20_L6.5-W4.4-P0.65-LS6.4-BL-EP 1
45 SL27517 U11 SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-TL 1
46 TYPEC-250D-BCP6 USB1 USB-C-SMD_TYPEC-250D-BCP6 1

展开

工程成员

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 立创EDA微信号

  easyeda

 • QQ交流群

  664186054

 • 开源平台公众号

  oshwhub