stc8a开发板

1年前

简介:stc8a8k64s单片机开发板

开源协议: GPL 3.0

描述

此开发板板载: 1:usb转ttl;V1.0版本断电后会向stc反向供电,已经找到修改方法。 2:自动下载电路;自动下载正常,切换手动下载出错,已经找到原因。 3:电池管理电路;严重错误,没有焊接。 4:TYPE-C和Micro-B两种电源(USB)接口; 5:64Mbit Flash; 6:RS485; 7:摄像头接口; 8:NRF2401 2.4G无线接口; 9:蓝牙模块接口; 10:8RGB灯; 11:蜂鸣器; 12:MPU6050; 13:时钟DS1302; 14:温度传感器TMP75; 15:红外传感器H638T; 16:8按键; 17:32KB SRAM。 板上可切换3.3V和5V两种供电方式,可以切换两种电源与其它设备连接。 板上留有显示屏接口,可接并口LCD12864和并口LCD1602,I2C接口和SPI接口OLED12864等淘宝上常见的TFT显示屏,并可接本人制作的2.8寸触控TFT(扩展TF卡槽)。 拥有这个开发板你可以不受单片机8KRAM容量限制,体验32KRAM的自由与快速。板载的8MFlash能够存下很多的数据,甚至可以为它装载FAT文件系统。2.8寸显示屏和MPU6050还有按键等多种外设的存在,难道不能将它开发成一个游戏机或遥控器吗?开发你的想象,锻炼你的能力,走进无线与色彩的世界。

文档

PCB_2019-12-28 22:27:29

在编辑器中打开

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity BOM_Manufacturer Part BOM_Manufacturer BOM_Supplier BOM_Supplier Part
1 5K R19 RES_ADJ-3.6X3.8 1 VG039NCHXTB502 Hokuriku Elec Industry LCSC C128557
2 IRM-H638T/TR2 CGQ1 SENSORM_IRMT 1 IRM-H638T/TR2 EVERLIGHT LCSC C91447
3 CH330N U4 SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1 CH330N WCH LCSC C108996
4 TS3625A SW2 KEY-SMD_L6.0-W3.5-LS8.4 1 TS3625A SHOU HAN LCSC C398053
5 NRF2401 U14 NRF2401座 2*4P 2.54 1 220S-2*4P H=8.5MM Ytype Gold-plated Ckmtw LCSC C124422
6 12X12X7.3 SW10,SW6,SW9,SW5,SW8,SW4,SW7,SW3 SW-TH_4P-L12.0-W12.0-P5.00-LS12.5 8 - Boom Precision Elec LCSC C10861
7 210S-1*2P L=11.6MMGold-plated black H3,H7,H5,H1,H11 210S-1X2P 5 210S-1*2P L=11.6MMGold-plated black Ckmtw LCSC C124375
8 10uF C2,C3,C7 0603 3 CL10A106KP8NNNC SAMSUNG LCSC C19702
9 WJ250A-3.50-2P CN2 WJ250A-3.50-2P 1 WJ250A-3.50-2P ReliaPro LCSC C8421
10 SS14 D1,D3 SMA(DO-214AC) 2 SS14 MDD LCSC C2480
11 WST3401 Q1 SOT-23_L2.9-W1.3-P0.95-LS2.4-BR 1 HX2301A hengjiaxing LCSC C296298
12 HX2301A Q2,Q4,Q5 SOT-23_L2.9-W1.3-P0.95-LS2.4-BR 3 HX2301A hengjiaxing LCSC C296298
13 LY62256RL-70LLI U8 STSOP-28_L8.0-W11.8-P0.50-LS13.4-BL 1 LY62256RL-70LLI Lyontek Inc. LCSC C261866
14 Z-211-0811-0021-001 U19,U20 HDR-TH_8P-P2.54-V 2 Z-211-0811-0021-001 Nextronics Engineering LCSC C190820
15 TMP75AIDGKR U16 VSSOP-8_L3.0-W3.0-P0.65-LS5.0-BL 1 TMP75AIDGKR TI LCSC C105258
16 10K R5,R1,R15,R21 0603 4 0603WAJ0103T5E UniOhm LCSC C15401
17 Header-Male-2.54_1x3 H2 HDR-TH_3P-P2.54-V 1 Header2.54mm 1*3P BOOMELE LCSC C49257
18 HX2301A Q3 SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR 1 WST3401 WINSOK LCSC C105162
19 TP4054 U1 SOT-23-5_5PIN_L3.05-W3.00-PITCH0.95-BL 1 TP4054 TOPPOWER LCSC C32574
20 ORH-G36G LED14 LED0603-R-RD 1 ORH-G36G Orient LCSC C205443
21 220mF C14 DMS3R3224 1 DMS3R3224 KORCHIP LCSC C113705
22 W25Q16JVSSIQTR U6 SOIC-8_208MIL 1 W25Q16JVSSIQTR WINBOND LCSC C131025
23 HNB09A03 BUZZER1 BUZ-TH_BD9.0-P5.00-D0.6-FD 1 HNB09A03 Jiangsu Huaneng Elec LCSC C96102
24 510 R20 0603 1 0603WAJ0511T5E UniOhm LCSC C25245
25 1.5K R7,R2,R3 0603 3 RC0603JR-071K5L YAGEO LCSC C114680
26 micro-5P-5.9-M USB1 MICRO-USB-B-SMD_5PIN-FEMALE-5P-5.9-M 1 micro-5P-5.9-M ValuePro LCSC C40939
27 ORH-R35A LED12,LED11,LED9,LED8,LED7,LED6,LED5,LED3 LED0805-R-RD 8 ORH-R35A Orient LCSC C205444
28 17-21/BHC-AP1Q2/3T LED2 LED_0805 1 17-21/BHC-AP1Q2/3T Everlight Elec LCSC C99870
29 1K R6,R4 0603 2 RTT03102JTP RALEC LCSC C103209
30 AMS1117-3.3 U2 SOT-223 1 AMS1117-3.3 AMS LCSC C6186
31 BZT52C5V6S_C173435 D2 SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD 1 BZT52C5V6S (MDD) Jiangsu Yutai Elec LCSC C173435
32 12pF C15,C13 0603 2 0603N120J500 WTC LCSC C123529
33 74HC245C U3,U13,U12,U15 TSSOP-20_20PIN-L6.60-W6.40-PITCH0.65-BL 4 74HC245C FM LCSC C126198
34 5.1K R13,R12,R11,R18 0603 4 0603WAJ0512T5E UniOhm LCSC C26000
35 10uF C5 CAP-SMD_BD4.0-L4.3-W4.3-FD 1 CS1V100M-CRC54 SEMTECH LCSC C117835
36 210S-2*16P L=11.6MMGold-plated black H8,H9 210S-2.54-2X16P 2 210S-2*16P L=11.6MMGold-plated black Ckmtw LCSC C124382
37 74HC573PW,118 U7 TSSOP-20 1 74HC573PW,118 Nexperia LCSC C5944
38 XH-2AW CN1 XH-2AW 1 XH-2AW BOOMELE LCSC C33132
39 4.7K R8,R9 0805 2 0805W8F4701T5E UniOhm LCSC C17673
40 10K R14 0805 1 0805W8F4701T5E UniOhm LCSC C17673
41 DS1302M/TR U9 SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1 DS1302M/TR HGSEMI LCSC C434511
42 1.5K RN2,RN1 0603_X4 2 4D03WGJ0152T5E UniOhm LCSC C11988
43 MPU-6050_C24112 U5 QFN-24_4X4X05P 1 MPU-6050 InvenSense LCSC C24112
44 SK12D07VG3_C431547 SW1 SW-TH_SK12D07VG3 1 SK12D07VG3 SHOU HAN LCSC C431547
45 SSP3085 U10 SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1 SSP3085 Shanghai Siproin Microelectronics LCSC C410986
46 100 R17 0603 1 0603WAJ0101T5E UniOhm LCSC C25201
47 Header-Female-2.54_1x8 P1,P2 HDR-TH_8P-P2.54-V 2 Female headerHDR1X8-2.54 BOOMELE LCSC C27438
48 210S-2*6P L=11.6MMGold-plated black H6 210S-2.54-2X6P 1 210S-2*6P L=11.6MMGold-plated black Ckmtw LCSC C124388
49 100nF C6,C4,C12,C16,C17,C1,C20 0603 7 0603B104K250 WTC LCSC C83054
50 U262-16XN-4BVC11 USB2 USB3.1-TYPE-C-7.35X8.94-H3.16-XKB 1 U262-16XN-4BVC11 XKB Enterprise LCSC C319148
51 WS2812E LED18,LED17,LED16,LED15,LED13,LED10,LED4,LED1 LED-SMD_4P-L5.0-W5.0-BL 8 WS2812E Worldsemi LCSC C139127
52 120 R16 0603 1 RS-03K121JT Guangdong Fenghua Advanced Tech LCSC C286567
53 OV7670/OV7725 U11 HDR2X9 1 DS1023-2*9SF11 CONNFLY LCSC C132125
54 32.768KHz X1 OSC-TH_BD2.0-P0.70-D0.3 1 Q11C02RX1001300 Seiko Epson LCSC C255873
55 47uF C19 CAP-SMD_BD5.0-L5.3-W5.3-FD 1 CS1C470M-CRD54 SEMTECH LCSC C96178
56 STC8A8K64S4A12LQFP-64 U18 LQFP-64_L10.0-W10.0-P0.50-LS12.0-BL 1 STC8A8K64S4A12LQFP-64 STC Micro LCSC C86615
57 100nF C8,C9,C10,C11 0805 4 TCC0805X7R104K500DT CCTC LCSC C282732
58 4.7uF C18 0603 1 LMK107BJ475KA-T Taiyo Yuden LCSC C92808
59 5.1K R10 R0603 1 WR06X512 JTL Walsin Tech Corp LCSC C384212
60 A2541HWV-4P H4 HDR-TH_4P-P2.54-V_A2541HWV-4P 1 A2541HWV-4P Changjiang Connectors LCSC C225501
61 ILI9341-37PIN U17 TFT2.8 1 2.54mm 1*20P Female header BOOMELE LCSC C50984

展开

工程成员

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn