C500625-SOP8封装通用音频功率放大器方案验证板

8个月前

简介:适用通用SOP8音频功率放大器方案验证。

开源协议: GPL 3.0

工程来源: 克隆自 音频功率放大器方案验证板

 • 733
 • 0
 • 5

描述

兼容大部分SOP8音频功率放大器方案验证板,原理图中AB/D切换模式可以通过电阻R3来设置,由于此方案验证板兼容其他型号,如果没有AB/D类工作类型选择可以忽略,可以做单端或差分输入,具体参考选择的功放型号进行验证,每个型号内部反馈电阻和放大倍数都不一样,可以通过原理图中音频输入频率、输入幅度调节电路调节,电容的大小决定频率,电阻的大小决定输出功率,详细查看规格书中相关信息。

立创商城免费赠品链接

文档

C500625-SOP8封装通用音频功率放大器方案验证板

在编辑器中打开

C500625-SOP8封装通用音频功率放大器方案验证板

在编辑器中打开

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity BOM_Manufacturer Part BOM_Manufacturer BOM_Supplier BOM_Supplier Part
1 100uF C6 CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD 1 VEJ101M1ATR-0605 Lite-On Semicon LCSC C134749
2 PJ-320B AUDIO1 AUDIO-SMD_PJ-320B 1 PJ-320B BOOMELE LCSC C18594
3 Header-Male-2.54_2x2 P2 HDR-TH_4P-P2.54-V-R2-C2-S2.54 1 Double Rows2.54mm2*2pHeaders  Pins BOOMELE LCSC C66690
4 210S-1*5P L=11.6MMGold-plated black H2 HDR-TH_5P-P2.54-V 1 210S-1*5P L=11.6MMGold-plated black Ckmtw LCSC C124379
5 NS4165 U1 SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP 1 NS4165 Shenzhen Nsiway Tech LCSC C189953
6 NC C4,C3 C0603 2 0603X105K100NT Guangdong Fenghua Advanced Tech LCSC C111590
7 1uF C5,C1,C2,C7 C0603 4 0603X105K100NT Guangdong Fenghua Advanced Tech LCSC C111590
8 30K R4,R3,R2,R1 R0603 4 RMC060330K1%N Tyohm LCSC C269901
9 10K R5 R0603 1 RMC060330K1%N Tyohm LCSC C269901
10 Header-Male-2.54_1x1 VDD,GND,INR,VOP,VON,IN-,IN+,INL,SD HDR-1X1/2.54 9 Header-Male-2.54_1x1 ReliaPro LCSC C81276
11 PH-2AW RHOS P1 CONN-TH_2P-P2.00_PH-2AW 1 PH-2AW RHOS BOOMELE LCSC C16965

展开

登录注册后才可以进行评论操作
工程所有者当前已关闭评论
征集令发布者当前已关闭评论
全部评论 0

立创商城官方

 • 156 粉丝

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 0755 - 2382 4495
 • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 立创EDA微信号

  easyeda

 • QQ交流群

  664186054

 • 立创EDA公众号

  lceda-cn