LED线阵显示装置

7个月前

简介:2019年电赛I题《线阵显示装置》

开源协议: GPL 3.0

 • 38
 • 0
 • 1

描述

2019年电赛I题《线阵显示装置》目前只有图文录入器部分,程序暂时还没写。

文档

扫描矩阵

在编辑器中打开

控制预览

在编辑器中打开

PCB_2020-05-10_22-06-15

在编辑器中打开

线阵显示

在编辑器中打开

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity
1 2N3904(SOT-23) Q33 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-TR 1
2 点阵模块 H6 HDR-F-2.54_1X15 1
3 复位 KEY262 KEY-SMD_2P-L6.2-W3.6-LS8.0 1
4 上一个 KEY257 KEY-SMD_2P-L6.2-W3.6-LS8.0 1
5 下一个 KEY258 KEY-SMD_2P-L6.2-W3.6-LS8.0 1
6 扫描/删除 KEY259 KEY-SMD_2P-L6.2-W3.6-LS8.0 1
7 发送 KEY260 KEY-SMD_2P-L6.2-W3.6-LS8.0 1
8 转换/亮度 KEY261 KEY-SMD_2P-L6.2-W3.6-LS8.0 1
9 as07-m1101s_SchematicLib U6,U9 AS07-M1101S-PCBLIB 2
10 12MHz X1 HC-49US_L11.5-W4.5-P4.88 1
11 SN74LS138DR U5,U4,U3,U2 SOIC-16_L9.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 4
12 AMS1117-3.3 U7 SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR 1
13 2N3904(TO-92) Q18,Q17,Q16,Q15,Q19,Q20,Q14,Q13,Q21,Q22,Q12,Q32,Q31,Q11,Q23,Q24,Q10,Q9,Q25,Q26,Q8,Q7,Q27,Q1,Q2,Q28,Q6,Q5,Q4,Q3,Q29,Q30 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-TR 32
14 数据输出 H3 HDR-F-2.54_1X8 1
15 片选输出 H5 HDR-F-2.54_1X8 1
16 数据输入 H1 HDR-F-2.54_1X8 1
17 片选输入 H4 HDR-F-2.54_1X8 1
18 270 R74,R242,R241,R240,R239,R238,R237,R236,R235,R234,R233,R15,R14,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R13,R12,R25,R26,R27,R28,R29,R30,R31,R32,R232,R231,R230,R229,R228,R227,R226,R225,R224,R223,R222,R221,R220,R219,R218,R217,R33,R34,R35,R36,R37,R38,R39,R40,R11,R10,R41,R42,R43,R44,R45,R46,R47,R48,R9,R8,R216,R215,R214,R213,R212,R211,R210,R209,R208,R207,R206,R205,R204,R203,R49,R50,R51,R52,R53,R54,R55,R56,R7,R6,R57,R58,R59,R60,R61,R62,R63,R64,R202,R201,R5,R4,R200,R199,R198,R197,R196,R195,R194,R193,R192,R191,R190,R189,R65,R66,R67,R68,R69,R70,R71,R72,R3,R2,R73,R246,R75,R76,R77,R78,R79,R80,R188,R187,R186,R185,R1,R247,R184,R183,R182,R181,R180,R179,R178,R177,R176,R175,R81,R82,R83,R84,R85,R86,R87,R88,R248,R249,R89,R90,R91,R92,R93,R94,R95,R96,R174,R173,R172,R171,R170,R169,R250,R251,R168,R167,R166,R165,R164,R163,R162,R161,R97,R98,R99,R100,R101,R102,R103,R104,R252,R253,R105,R106,R107,R108,R109,R110,R111,R112,R160,R159,R158,R157,R156,R155,R154,R153,R254,R255,R152,R151,R150,R149,R148,R147,R113,R114,R115,R116,R117,R118,R119,R120,R256,R16,R121,R122,R123,R124,R125,R126,R127,R128,R146,R145,R144,R143,R142,R245,R141,R140,R139,R138,R137,R244,R243,R136,R135,R134,R129,R130,R131,R132,R133 0805 256
19 STC89C52RC-40I_C8707 U1 LQFP-44_L10.0-W10.0-P0.80-LS12.0-BL 1
20 10u C3 CASE-A_3216 1
21 10K RN1,RN2 RES-ARRAY-SMD_0402-8P-L2.0-W1.0-BL 2
22 103 C8,C12,C11,C10,C9,C7,C15,C14,C13,C4,C5,C6 C0805 12
23 47p C2,C1 C0805 2
24 ITR8307/S17/TR8(B) KEY61,KEY142,KEY143,KEY144,KEY145,KEY146,KEY147,KEY148,KEY149,KEY150,KEY151,KEY152,KEY122,KEY121,KEY120,KEY119,KEY118,KEY117,KEY116,KEY115,KEY114,KEY113,KEY112,KEY111,KEY110,KEY109,KEY108,KEY107,KEY106,KEY105,KEY153,KEY154,KEY155,KEY156,KEY157,KEY158,KEY159,KEY160,KEY161,KEY162,KEY163,KEY164,KEY165,KEY166,KEY167,KEY168,KEY104,KEY103,KEY102,KEY101,KEY100,KEY99,KEY98,KEY97,KEY96,KEY95,KEY94,KEY93,KEY92,KEY91,KEY90,KEY89,KEY88,KEY87,KEY169,KEY170,KEY171,KEY172,KEY173,KEY174,KEY175,KEY176,KEY177,KEY178,KEY179,KEY180,KEY181,KEY182,KEY183,KEY184,KEY86,KEY85,KEY84,KEY83,KEY82,KEY81,KEY80,KEY79,KEY78,KEY77,KEY76,KEY75,KEY74,KEY73,KEY72,KEY71,KEY70,KEY69,KEY185,KEY186,KEY187,KEY188,KEY189,KEY190,KEY191,KEY192,KEY193,KEY194,KEY195,KEY196,KEY197,KEY198,KEY199,KEY200,KEY68,KEY67,KEY66,KEY65,KEY64,KEY63,KEY62,KEY135,KEY60,KEY59,KEY58,KEY57,KEY56,KEY55,KEY54,KEY53,KEY52,KEY51,KEY201,KEY202,KEY203,KEY204,KEY205,KEY206,KEY207,KEY208,KEY209,KEY210,KEY211,KEY212,KEY213,KEY214,KEY215,KEY216,KEY50,KEY49,KEY48,KEY47,KEY46,KEY45,KEY44,KEY43,KEY42,KEY41,KEY40,KEY39,KEY38,KEY37,KEY36,KEY35,KEY34,KEY33,KEY217,KEY218,KEY219,KEY220,KEY221,KEY222,KEY223,KEY224,KEY225,KEY226,KEY227,KEY228,KEY229,KEY230,KEY231,KEY232,KEY32,KEY31,KEY30,KEY29,KEY28,KEY27,KEY26,KEY25,KEY24,KEY23,KEY22,KEY21,KEY20,KEY19,KEY18,KEY17,KEY16,KEY15,KEY233,KEY234,KEY235,KEY236,KEY237,KEY238,KEY239,KEY240,KEY241,KEY242,KEY243,KEY244,KEY245,KEY246,KEY247,KEY248,KEY14,KEY13,KEY12,KEY11,KEY10,KEY9,KEY8,KEY7,KEY6,KEY5,KEY4,KEY3,KEY2,KEY1,KEY136,KEY134,KEY133,KEY132,KEY249,KEY250,KEY251,KEY252,KEY253,KEY254,KEY255,KEY256,KEY131,KEY130,KEY129,KEY128,KEY127,KEY125,KEY124,KEY123,KEY137,KEY138,KEY139,KEY140,KEY141,KEY126 ITR8307/S17/TR8(B)(TS) 256
25 下载 H2 HDR-F-2.54_1X4 1
26 10k R257,R258 R0805 2
27 STC89C51RC-40I-LQFP-44 U8 LQFP-44_L10.0-W10.0-P0.80-LS12.0-BL 1

展开

工程成员

工程附件

登录注册之后才可以进行评论操作
工程所有者当前已关闭评论
征集令发布者当前已关闭评论
全部评论 0

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 0755 - 2382 4495
 • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 立创EDA微信号

  easyeda

 • QQ交流群

  664186054

 • 立创EDA公众号

  lceda-cn