RFID读写模块-PN532

2个月前

简介:采用PN532芯片的NFC无线收发模块

开源协议: GPL 3.0

描述

更新日志

2020/4/?:开坑立项 2020/4/?:意识到自己没有热风枪暂时,暂时搁置 2020/5/11:有了需求 2020/5/14::原理图绘制完成

文档

Sheet_1 copy

在编辑器中打开

PCB_2020-05-15_20-19-54

在编辑器中打开

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity BOM_Manufacturer Part BOM_Manufacturer BOM_Supplier BOM_Supplier Part
1 4.7uF C14 C0805 1 CL21A475KPFNNNE Samsung Electro-Mechanics LCSC C96454
2 CH330N U2 SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1 CH330N WCH LCSC C108996
3 22pF C8,C7,C3,C4 C0603 4 CL10C220JB8NNNC SAMSUNG LCSC C1653
4 2.2uH L3 IND-SMD_L4.5-W4.0_GCD43-XX 1 GCD43-2R2NC GLE LCSC C492274
5 10K R1 R0603 1 0603WAJ0103T5E UniOhm LCSC C15401
6 1K R2 R0603 1 0603WAJ0102T5E UniOhm LCSC C25585
7 DW06D U5 SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR 1 DW06D FM LCSC C82123
8 ORH-B36G LEDB1 LED0603-R-RD 1 ORH-B36G Orient LCSC C193191
9 27.12MHz X1 OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL 1 X32252712MMB4SI YXC LCSC C29975
10 13.56MHz U1 QFN-40_L6.0-W6.0-P0.50-TL-EP3.2 1 PN5321A3HN/C106,55 NXP LCSC C445568
11 U254-051N-4BH806 USB1 U254-051N-4BH806 1 U254-051N-4BH806 XKB Enterprise LCSC C319170
12 4.7K R5,R4 R0603 2 RS-03K472JT FH LCSC C88615
13 ORH-R36A(0.6T) LEDR1 LED0603-R-RD 1 ORH-R36A(0.6T) Orient LCSC C205445
14 1nF C17 C0603 1 0603N102G500CT Huaxin S&T LCSC C338154
15 100 R11,R6,R10 R0603 3 CR0603JA0101G LIZ LCSC C101252
16 10uF C19,C13 C0805 2 0805F106M160NT FH LCSC C90545
17 IP5303 U3 ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP 1 IP5303 INJOINIC LCSC C181693
18 1.02K R9 R0603 1 RTT031021FTP RALEC LCSC C103206
19 100nF C16,C15,C21,C18,C1,C12,C11,C2 C0603 8 0603F104M500NT FH LCSC C42998
20 1.6K R3 R0603 1 0603WAF1601T5E UniOhm LCSC C22847
21 560nH L2,L1 L0603 2 SDCL1608CR56JTDF Sunlord LCSC C83787
22 200pF C6,C5,C9,C10 C0805 4 TCC0805COG201J500BT CCTC LCSC C376871
23 2N7002DW Q2 SC-70-6_L2.2-W1.3-P0.65-LS2.1-BR 1 2N7002DW CJ LCSC C61840

展开

工程成员

工程附件

登录注册之后才可以进行评论操作
工程所有者当前已关闭评论
征集令发布者当前已关闭评论
全部评论 0

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 0755 - 2382 4495
 • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 立创EDA微信号

  easyeda

 • QQ交流群

  664186054

 • 立创EDA公众号

  lceda-cn