16x16圆柱滚动显示控制电路

6个月前

简介:控制136个灯,让其显示 出各种想要的图案或者文字

开源协议:

描述

通过16*16的点阵屏原理来显示出文字,或者,心形图案,笑脸图案等,也可以显示动画效果,用51单片机进行控制,573辅助,有高效,工作时间长,不容易烧毁特点,使用573有编程简单方便,也节省接口的要求。顶部红色贴片,起美化作用,也起指示有无电源作用

BOM

ID Designator Footprint Quantity BOM_Manufacturer Part BOM_Manufacturer BOM_Supplier BOM_Supplier Part
1 U6,U7 SOIC-18_L11.6-W7.5-P1.27-LS10.3-BL 2 ULN2803G-S18-R UTC LCSC C33924
2 C2,C3 C0603 2 GRM1885C1H7R5CA01D Murata Electronics LCSC C415407
3 U2,U3,U4,U5 SOIC-20_L13.0-W7.6-P1.27-LS10.6-BL 4 74HC573D,653 Nexperia LCSC C5608
4 C1 CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD 1 EHGS104M050F12BC HEAO LCSC C394247
5 USB1 MICRO-USB-SMD_5PBOARD5.9 1 micro 5PBoard5.9 ValuePro LCSC C40953
6 U8 R0603 1 HPCR0603F82K0K9 ResistorToday LCSC C365219
7 X1 HC-49US_L11.5-W4.5-P4.88 1 9B1103LCSC-AAI2S TXC LCSC C97193
8 U1 DIP-40_L52.3-W13.9-P2.54-LS15.2-BL 1 STC89C51RC-40I-PDI STC LCSC C29286
9 LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8,LED9,LED10,LED11,LED12,LED13,LED14,LED15,LED16 LED0805-R-RD 16 HL-PSC-2012H233W(8000-12000K) Hongli Zhihui (HONGLITRONIC) LCSC C219230

展开

工程成员

工程附件

登录注册之后才可以进行评论操作
工程所有者当前已关闭评论
征集令发布者当前已关闭评论
全部评论 0

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 0755 - 2382 4495
 • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 立创EDA微信号

  easyeda

 • QQ交流群

  664186054

 • 立创EDA公众号

  lceda-cn