STC12C5A60S2核心板

8个月前

简介:基于STC12系列单片机的最小系统板,板载USB转串口。

开源协议: GPL 3.0

 • 918
 • 1
 • 11

描述

STC12C5A60S2核心板

 • 基于STC12C5A60S2芯片,板子集成CH330串口,晶振及上电复位电路,尺寸宽:30mm长:52.3mm,可以插到DIP40的芯片座子和面包板上。
 • 有两个LED一个是电源指示,另一个是用户LED使用P4.0口。
 • USB的信号线采用差分布线。
 • 实物图为优化前的样板。
 • 程序使用KEIL5编译。
 • 如果下载程序有问题,请将D1和R4去掉短接重试。
 • DRC有两个错误是usb通孔距焊盘过小引起,库问题,暂时没有解决办法,但是不影响使用。

3D图

正面.png反面.png

实物图

正面.jpg反面.jpg

文档

51开发板

在编辑器中打开

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity BOM_Manufacturer Part BOM_Manufacturer BOM_Supplier BOM_Supplier Part
1 22pF C1,C2 C0805 2 0805CG220J500NT FH LCSC C24658
2 100nF C3,C6,C7 C0603 3 0603B104K500NT FH LCSC C30926
3 10uF C4,C5 0805 2 CL21A106KAYNNNE SAMSUNG LCSC C15850
4 B5819W D1 SOD-123 1 B5819W Hottech LCSC C181206
5 Header-Male-2.54_1x20 J1,J2 单片机最小系统板排针 2 2.54mm 1*20PHeader BOOMELE LCSC C50981
6 ORH-R36A(0.6T) LED1,LED2 LED-0603 2 ORH-R36A(0.6T) Orient LCSC C205445
7 1.5K R1 R0603 1 RS-03K152JT Guangdong Fenghua Advanced Tech LCSC C118361
8 10K R2 C0805 1 0805W8J0103T5E UniOhm LCSC C25612
9 1.5K R3 C0805 1 RS-03K152JT Guangdong Fenghua Advanced Tech LCSC C118361
10 180 R4 C0805 1 0805W8J0181T5E UniOhm LCSC C1339
11 K2-1187SQ-A4SW SW1 KEY-5.2*5.2 1 K2-1187SQ-A4SW HRO LCSC C92584
12 XKB8080-Z SW2 SW-TH_6PIN-L8.00-W8.00 1 XKB8080-Z XKB Enterprise LCSC C318860
13 STC12C5A60S2-35I U1 LQFP-44_10X10X08P 1 STC12C5A60S2-35I STC LCSC C8696
14 CH330N U2 SOP-8_150MIL 1 CH330N WCH LCSC C108996
15 micro 5PBoard5.9 USB1 MICRO-USB-5P_2MM*0.45MM 1 micro 5PBoard5.9 ValuePro LCSC C40953
16 11.0592MHz X1 OSC-S49S 1 49S-11.0592-20-20-20/A Suzhou Liming Elec LCSC C240915

展开

工程成员

登录注册之后才可以进行评论操作
工程所有者当前已关闭评论
征集令发布者当前已关闭评论
全部评论 1
认证图标

OSHWHub

此工程为立创EDA官微第009期开源推荐:https://mp.weixin.qq.com/s/DhOdC54vMXWtA_U5EQbiZg
更多资讯请关注立创EDA微信公众号:lceda-cn
2020-03-30 19:07:48
回复

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 0755 - 2382 4495
 • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 立创EDA微信号

  easyeda

 • QQ交流群

  664186054

 • 立创EDA公众号

  lceda-cn